La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

Serra dels Bufadors de Beví

El lloc conegut amb el nom dels “Bufadors”, és un indret situat a la Serra dels Bufadors (a la comarca d'Osona), on aquesta va esberlar-se, i com a conseqüència van formar-se nombrosos forats i galeries.

Els corrents d'aire fred que afloren per aquests forats (en algunes ocasions pot sentir-se el vent com hi xiula), fa que aquest lloc tingui un microclima molt especial que contrasta molt amb el que hi ha al seu voltant i que fa que puguem trobar-hi un jardí excepcional.

La Sala Viladrau


LA SALA, VILADRAU:

Trobem documentat el mas des del segle XIII i és un magnífic exemplar de masia fortificada amb una torre de defensa, edificada en un magnífic paratge natural del municipi de Viladrau.

Els Sala eren els senyors del mas i una de les famílies més importants del lloc. Amb l'arribada de temps difícils marcats per males collites, la pesta i les guerres, aquesta fortalesa familiar va anar debilitant-se.

El pare del bandoler, de nom també Joan Sala, es va casar el 1572 amb Joana Ferrer de Sant Pere Desplà. Fruit d'aquest matrimoni van nèixer sis fills: Antoni (l'hereu), Anna Maria, Rufrasina, Marquesa, Joan i Baltasar.

En Joan, qui esdevindria bandoler, va nèixer el 1594 , essent batejat el 23 d'abril.

L'any 1598 Joana Ferrer va morir a causa d'un part i el pare es va casar amb Margarida Terrades. D'aquest segon casament van nèixer tres nois: Pere, Joan i Segimon, tots tres també esdevindrien bandolers