La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

Font de Llops

Panoràmica vertical de Font de Llops muntada amb cinc fotografies

Vic
El Martí

Vista del Martí desde el camí de la font de les Tres Roses

Viladrau estiu de 1946


Fotografia feta per el Sr Joan Font l'any 1946

Per seure una estona

Cal Herbolari


Ferit de mort

Detall del Castanyer de les Nou Branques (ferit de mort)