La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

Nuvols a la muntanya

Panoràmica feta amb cinc fotografies verticals

Racons de Viladrau

Masnou desde Can Batllic

Can Panella


Can Batllic
Antigament Villa GloriaCarrer Rectoria

Cal Campaner.  
Destral


Can BadosaVariacions d'una mateixa fotografia.
Per a tots els gustos


Quatre gotes i tres hores més tartPreperant la tormenta


Aquest era l'aspecte que tenia El Pou d'en Sala abans de la " tormemta " d'aquesta tarda


BONA NIT


Carrer d'Arbucies


La qualitat de la fotografia no es que sigui molt bona,peró es que les mides de l'original son de 4x6 cm

L'Avi Pau Julià ( l'esperdenyer )

L'avi Pau quan va anar a la mili