La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

Jugant amb el photoshop

                                                                     SSSSSS
                                                                       L'Aigua
                                                                    L'Aigua
                                              Carnaval Sallent
                                                   Carnaval Sallent
                                                       Carnaval Sallent
                                                      Doble exposició

Ella
Sallent

Rufa

Fall


Un dia qualsevol


La Sala ------ El Casal


    Aquesta fotografia es va fer a les dotze del migdia i aquest és el resultat després d'un processat amb Ps cc 2014