La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

contador

seguidors

A la costa, poca gent

Platja D'Aro
Platja D'Aro
Relaxació

Gota

Fulla

Pont de les Cabres (Riera de Sant Segimon)Com veieu la riera de Sant Segimon a dia d'avui baixa pràcticament seca . 8/8/09

Riera Major 2


D'aquestes fotografias a les anteriors han transcorregut 7 mesos, doncs les vaig fer el 17 de Gener d'aquest any.

Espai de treball


Aquí és on passo la majoria d'hores lliures, dedicant-les a la fotografia.Això és el meu cau

Racó de la Masia del Montseny

Salt de la Noguera