La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

seguidors

Flames

2 comentaris:

ñOCO Le bOLO ha dit...


· Siempre ha tenido, el fuego, un atractivo especial, tal vez ligado a nuestra vida en las cavernas. En B&N el fuego adquiere un matiz poético, al menos con esta buena fotografía.

Podrías considerar la posibilidad de eliminar la verificación de palabra. Existe un movimiento en esa dirección.

· Saludos

CR & LMA
________________________________
·

luis ha dit...

Sentarse delante de un buen fuego es una de esas cosas que hipnotiza, que distraen de tal manera que el tiempo parece detenerse.
Una foto con ese poder.
Un abrazo