La meitat de la bellesa està en el paisatge , l'altre meitat en la persona que el miraVota'm a Rank.CAT! Creative Commons License
© FERRAN GARCIA ferran,garcia blog de fotografies © Totes les obres fotogràfiques d'aquest bloc web són propietat de Ferran Garcia, estant aquestes protegides per la Llei de Propietat Intel · lectual (text refós-RDLeg. 1 / 96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i / o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de cap manera per mitjà de qualsevol procediment, sigui aquest mecànic, electrònic o qualsevol altre, sense prèvia autorització per escrit de l'autor. ferrangarciajulia@gmail.com

seguidors

Les meves postes ( filtres )Aixó es culpa d'en PakolandiaPlaça Major Any ??


Quina diferencia amb l'actual

Sant Romà de Sau 1933

Fotografia feta per el Sr. Joan Font l'any 1933

De Bon Matí


Hora del dia sensa cotxes.Eran les7,30 del Dissabte

Pons del camí

Panoràmica


Panoramica del poligon industrial Sot del Pradals a Vic